support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  

Intelligent val av
kortaste väg.

 


 ‹ tillbaka

Krönt vägval

Med tjänsterna Krönt vägval karta och Krönt vägval webbtjänst får du det effektivaste vägvalet genom att ange en start och slutpunkt som oftast är från ett avlägg i skogen till en industri. Det levererade vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper.

Krönt vägval webbtjänst
Krönt vägval webbtjänst är en integrationstjänst som gör det möjligt att hämta och presentera avstånd och vägval till ditt egna verksamhetssystem. Du kan även hämta information om mottagningsplatser, tillgängliga koordinatsystem och motståndsinställningar *.
 
* En motståndsinställning är en sammanvägning av vägarnas olika egenskaper, som t. ex bärighet, vägbredd och hastighetsbegränsning.
 
Krönt vägval karta
Krönt vägval karta
är en webbaserad karttjänst där du kan göra manuella avståndsberäkningar och se vägvalet på karta. Möjlighet finns också att titta på vägarnas egenskaper som t.ex. hastighetsbegränsning och bärighetsklass. I Krönt vägval karta finns även möjlighet till avvikelserapportering där du kan rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller informationen om en väg.
 
Så här fungerar det
 
Hur får du fram ett krönt vägval?
Ett krönt vägval får du fram i tjänsten Krönt vägval webbtjänst.
Krönt vägval baseras på Facitrutter** framtagna av branschen. Med hjälp av Facitrutter, vägdata och avancerad matematik tas motståndsinställningar fram.

Varje delsträcka får sitt eget motstånd. På stora vägar med bra standard blir motståndet lågt. På mindre skogsbilvägar och gator blir motståndet högt. Motståndet multipliceras med väglängden. Bästa vägvalet blir den sträcka från start till slut som har det minsta sammanlagda motståndet.  Detta innebär att det inte behöver vara den kortaste vägen som är det bästa vägvalet.
 
** Facitrutter beskriver hur man för en given transport brukar köra och används vid framtagandet av egenskapernas motståndsvärden.
 
Beräkna avstånd i ditt egna verksamhetssystem
Du kan beräkna avstånd genom att du från ditt egna system skickar en fråga till Krönt vägval webbtjänst. Frågan innehåller startpunkt och slutpunkt alternativt startpunkt och en mottagningsplats. Skickar du in en mottagningsplats används dess koordinater som slutpunkt. Det är även möjligt att lägga till viapunkter om du vill styra vägvalet över en eller flera punkter mellan start och slutpunkt.
En avståndsberäkning görs och ett beräknat avstånds- samt motståndsvärde skickas tillbaka till det egna verksamhetssystemet. Du kan välja att få ut geometrin i svaret om du vill visa rutten i ett eget GIS-system.
 
Avståndsberäkning i virkesorder 
Du kan uppdatera din virkesorder direkt i VIOL med beräknade avstånd från Krönt vägval.
 
Avvikelsehantering
Skogsnäringen har givit VMF i uppdrag att hantera avvikelseanmälningar för att utreda om en avvikelse föreligger och i så fall orsaken till denna avvikelse.
 

 


  Fakta
 

  • Krönt vägvals vägnät omfattar samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar, tillsammans mer än 560 000 km. Av dessa är mer än 200 000 km skogsbilvägar.
  • Krönt vägval använder skoglig nationell vägdatabas (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), kompletterad med SDCs egna vägegenskaper, som t.ex. rekommenderad led.  SNVDB uppdateras med vägdata från NVDB varje vardag.
  • Avvikelser är viktigt för utvecklingen av Krönt vägval och därför finns en av branschen utsedd nämnd (KV-nämnden), som hanterar avvikelser rapporterade via VMF. 


 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn