support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Digitaliseringens många möjligheter i fokus på Virkesforum

Hela förmiddagen ägnades åt digitaliseringens status, utveckling och potential då skogsnäringen samlades till Virkesforum i Stockholm den 12 september.
 
– Virkesforum är en av branschens viktigaste sammankomster. Att en så stor del av årets program handlar om digitaliseringen visar att de här frågorna verkligen är högt prioriterade, säger SDCs VD Anders Rixon som var moderator under just digitaliseringspasset.
  
Patrick Bäckström, Sveaskog och Ulf Klensmeden, Stora Enso, konstaterade i sina anföranden att den svenska skogsnäringens gemensamma satsningar på digitalisering stärker den internationella konkurrenskraften. Ett av många exempel är fjärrmätningen som nu är på snabb frammarsch vilket effektiviserar företagens flödeskedjor. Att branschen länge har haft en gemensam informationsplattform i VIOL är en unik fördel. När den nya plattformen VIOL 3 tas i drift öppnas ännu större möjligheter.
– Framtiden ser riktigt spännande ut. Digitaliseringen i kombination med till exempel Artificiell intelligens och Machine Learning gör att potentialen är mycket stor, säger Patrik Bäckström, som är ordförande i RMR (Rådet för Mätning och Redovisning). 
Text: ANDERS THORÉN
 
 
 
Anders Rixon, SDC, Patrick Bäckström, Sveaskog och Ulf Klensmeden.

Stora Enso inledde programmet om digitaliseringen. Därefter följde anförande
av Sixten Sunabacka, Tornator, Claes Otterbäck, Loab och Mia Iwarsson Wide, Skogforsk.

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn