support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Snabb tillväxt för Krönt Vägval

Användningen av SDC-tjänsten Krönt Vägval ökar kraftigt. Alla skogsbolag använder tjänsten och en klar majoritet nyttjar Krönt Vägval som direkt grund för transportaffären.

– Idag används Krönt Vägval för att räkna fram de prisgrundande transportavstånden för mer än 70 procent av skogsbranschens råvarutransporter.
Krönt Vägval är alltså på god väg att bli en de facto standard, vilket är branschens målsättning, säger Magnus Ulin, ansvarig för SDCs tjänsteområde Transport.
 
I Sverige utförs årligen mer än två miljoner transporter av skogsråvara från 200 000 avlägg i skogen till hundratals
industrier och terminaler. Köravståndet mellan avlägg och inmätningsplats är en viktig parameter vid fastställandet av betalningen för dessa transporter. Exakt vilken väg bilen ska köra kan emellertid vara en svårbedömd fråga. Ofta är den kortaste och/eller den snabbaste rutten inte den effektivaste. En rad andra faktorer som vägarnas bredd, bärighet, backighet och kurvighet måste också vägas in, liksom miljöaspekter, trafiksäkerhet med mera.
 

Lars-Erik Jönsson
 

Enkelt och effektivt
För att skogsbolag och åkerier ska få ett enkelt och effektivt sätt att enas om det optimala vägvalet – och därmed om det ersättningsgrundande avståndet – har Skogforsk på uppdrag av SDC utvecklat algoritmerna i Krönt Vägval.

– Förr fanns det ett flertal olika sätt att bestämma körrutter och prisgrundande transportavstånd, vilket skapade osäkerhet och onödiga förhandlingssituationer.
Med Krönt Vägval har branschen fått ett gemensamt, mer rättvis och transparent system, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare på SDC med ansvar för Krönt Vägval.

Läs hela artikeln här 
(Login nr 2 2017, sidan 10-13).

 
 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn