support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Topboxtexten skriver du här
 


 ‹ tillbaka

Snabb kommunikation ger resultat hos kunden

Det är hundra år sedan AB Karl Hedin startade det företag som idag rymmer såväl egen skog, sågverk och emballagetillverkning som en väl förgrenad bygghandel. Att snabbt och enkelt få ut rätt apteringsinstruktioner till skördaren säkerställer optimala leveranser av råvara till industrin.
 
 
MASKINFÖRAREN JOHN ERIKSSON ingår i ett av de 24 maskinlag som avverkar både egen skog och köpeskog
på uppdrag av träkoncernen AB Karl Hedin. Nu låter han sågen i aggregatet på sin skördare med ett skarpt vinande kapa stammen till en hög gran. Några sekunder senare ligger trädet prydligt kvistat och apterat på marken.

Efter sig på avverkningsplatsen i Sevalla, några mil norr om Västerås, lämnar maskinen högar med upparbetat virke. Massaved för sig, sågtimmer för sig, sorterat i kubb, stamblock, grantimmer och emballagevirke, i längd och dimension helt enligt de instruktioner som skickats till skördarens dator.
– Numera går det snabbt och smidigt att starta upp en ny trakt, konstaterar John Eriksson i en paus. Alla uppgifter finns redan inlagda i maskinen så risken att det blir fel är minimal.

Det var 1917 som Karl Hedin tillsammans med sin bror började köpa skog på rot runt om i Bergslagen, skog som han sedan avverkade och sålde. Ett första sågverk ledde till ännu ett sågverk. Och ännu ett.
 
Hundra år senare är AB Karl Hedin ett av landets största privatägda träindustriföretag med tredje generationen Hedin vid rodret.
 
– Ett rationellt flöde med korta ledtider från planta till planka är avgörande för hur vi lyckas, konstaterar Stefan Ericsson som är produktionsledare med bas i Köping, en trappa upp i ett av AB Karl Hedins 42 byggvaruhus.

Med en gedigen bakgrund i skogen har Stefan Ericsson, förutom uppdraget som produktionsledare, även en central uppgift med att utveckla och införa nya och innovativa lösningar för skogsbruket. Han har bland annat anordnat utbildningsdagar med maskinlagen för att höja kvaliteten på utfallet i skogen.
 
 

Efter bara några minuter får Stefan Ericsson på Karl Hedin AB ett kvitto på att filen med nya apteringsuppgifter ligger i rätt maskin.
 

 Läs hela artikeln här 
  (Login nr 1 2017, Sidan 16-19)

 Läs mer om produktionsstyrning

 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn