support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Digitalisering - en motor för tillväxt

Digitaliseringen har fått fast fotfäste i skogsnäringen och blivit en allt starkare motor för den effektivisering och omställning som branschen genomgår.
– Tar vi gemensamt tillvara på digitaliseringens möjligheter så kan vi stärka vår internationella konkurrenskraft,
säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.
 
TORGNY PERSSON LÄGGER särskild tyngd på ordet ”gemensamt”. Den väl utvecklade samverkan inom svensk  skogsnäring är en värdefull konkurrensfördel.
– Den svenska skogsnäringen har en lång historia av branschgemensam forskning och utveckling. Nu när det öppnas nya spännande möjligheter, som omställningen till bioekonomi och implementeringen av alltmer avancerad digital teknik, blir sådan samverkan avgörande.

I januari 2017 presenterade skogsnäringen en ny forskningsagenda där de prioriterade områdena lyfts fram. Agendan, som är mycket omfattande, kan sammanfattas i fyra punkter:
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga produktionskedjor
  • Öka tillgången på skogsråvara
  • Utveckla nya biobaserade produkter
  • Stimulera ett ökat industriellt träbyggande

Att digitalisering inte finns med bland dessa sammanfattande punkter har sin enkla förklaring.
– Digitaliseringen är inte ett självändamål, men den skapar förutsättning för framgång inom samtliga prioriterade områden, säger Torgny Persson.

 Läs hela artikeln här
  (Login nr 1 2017, sidan 4-6)

 Läs även mer om SDCs syn på digitaliseringen av vår bransch och aktuella digitaliseringsprojekt på sidan 7-11. 

 

Läs hela artikeln här

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn