support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Tillsammans når vi längre
 


 ‹ tillbaka

Vägen till beslut - såhär fungerar SDCs beslutsstrukturer

SDC är en ekonomisk förening med medlemmarnas bästa för ögonen.
 
Men vem bestämmer vad SDC ska göra och hur säkerställer man största möjliga effektivitet och branschnytta?
Svaret är en väl utarbetad beslutsstruktur som bygger på engagemang från företrädare för medlemsföretag och organisationer.

Allt handlar om att komma sams om hur virkesaffärer ska göras och information hanteras. Och därmed bidra till förtroende, stabilitet och kostnadseffektivitet för Sveriges viktigaste näring.

2007 genomförde parterna på virkesmarknaden en utredning om framtida styrningsmodeller för virkesmätning, virkesredovisning samt de transport- och produktionsprocesser där branschen valt att arbeta på ett samlat sätt kring datainsamling och systemutveckling. Utredningen identifierade behovet att skapa tre nationella beredningsorgan till SDC med inriktning mot logistikfrågor
(Logistikrådet), virkesmätning och redovisning (RMR - Rådet för Mätning och Redovisning) samt IT-infrastrukturen (IT- rådet).

De tre råden rapporterar direkt till SDCs styrelse. Utifrån rådens förslag kan styrelsen i sin tur fatta beslut kring viktiga vägval och vad branschen vill prioritera.
 
 
 
Se filmen där SDCs vd Anders Rixon och ordförande Leif Olofsson beskriver beslutsstrukturen.
 
 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn