SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00 | Fax +46 60 16 86 58
info@sdc.se | Tel +46 60 16 86 00 | Fax +46 60 16 86 39

Search form
Sök:

 

  

Våra tjänster förfinas
och vårt utbud växer

 


 ‹ tillbaka

ATA Timber satsar vidare på skördarrapportering

Sender XC ger nya möjligheter
ATA Timber satsar vidare på skördarrapportering
 
Produktionsrapportering från skördare och skotare är konsekvent genomförd inom ATA Timber AB.
– Det ger oss möjlighet att i god tid se hur vi ligger till med volymer, längder och diametrar så att varje
såg får precis vad som behövs, säger Jonas Hafmar som bl.a. ansvarar för uppföljningen av ATAs virkesinköp
och avverkningar.

ATA-koncernen har sina rötter i de småländska skogarna och har sedan starten 1945 steg för steg byggt upp en stark  verksamhet i södra Sverige. Idag har ATA fyra sågverk som ska försörjas med timmer samt massabruket Waggeryd Cell. Totalt produceras det cirka 330 000 m³/år sågade varor och 150 000 ton/år massa, så det är mycket råvara som ska tas fram så att ”lagomnivån” alltid hålls. Aldrig råvarubrist, men inte heller några onödiga lager är mottot.

– Skördar- och skotarrapporteringen är en förutsättning för att den uppgiften ska kunna lösas på ett kostnadseffektivt  sätt, konstaterar Jonas Hafmar då LogIn träffar honom på huvudkontoret i Moheda, ett par mil nordväst om Växjö.
 
Jonas Hafmar, ATA Timber
 
Alla har Sender
Samtliga skördare som kör för ATA har SDCs programvara Sender i sina datorer och hittills har ungefär en tredjedel bytt till den senaste versionen Sender XC. Rapporterna från skördarna gör att ATA i ett tidigt skede på en avverkning kan se förändringar och ändra sina instruktioner vid behov, om man upptäcker brister i t.ex. apteringen kan man direkt ta kontakt med skördare för att reda ut felen så att varken leverantörer eller sågarna drabbas av felapterat timmer.

–Utan skördarrapporteringen skulle det ta att alldeles för lång tid innan förändringar upptäcks, vilket kan kosta stora pengar då råvaran inte kan utnyttjas optimalt.
 
Utifrån Senders skördardata gör Jonas, med hjälp av SDC-programmet Prins, veckovisa uppföljningar på produktionen och flödet i skogen. Informationen går att få ut per maskin, så det är möjligt att snabbt se avvikelser i mätningen och i så fall från vilken maskin. Det är också smidigt som feedback till förarna då man enkelt får fram rapporter om aptering, vrak, övermål och skördad jämfört inmätt volym.

 
 
 
Text: Anders Thorén
Foto: Joel Dittmer

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn