support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Checklista uppstart Bildmätning

Följande steg har vi utgått ifrån vid upprättandet av denna checklista:

Nr Aktörer samt ageranden Deltagare Krav
1

Brukaren (ex vis SCA) tar kontakt med SDC samt aktuell VMF om att de är intresserad av att upprätta en anläggning vid XXXXX.

Karta över området samt översikt tas fram som stöd för skissandet.
Tidsplan fastställs.

Brukaren
(ex vis SCA)

SDC
(skissa på tid mm)

VMF deltar i syfte att
få insikt om när i stort vi bör delta i projektet.

Avtal och kontrakt upprättas mellan brukaren och SDC.

Tidslinjal fastläggs.

Info om regler som anges ur måttstocken delges.

Precisera ur ett VMF perspektiv vilka krav som gäller för mätning i bild, vad klarar vi och inte.

Vilka förväntningar har uppdragsgivaren på VMF och bildmätningen i syfte att förstå vad som kan förväntas efter att utrustningen är anlagd.

SDC nyttjar här fastlagd enhetlig byggskiss med mått och avstånd så att det byggs likformigt med andra mätplatser vilket ska ses som ett krav.


Byggfasen

Nr Aktörer samt ageranden Deltagare Krav
2

Byggfas uppstartas efter att ritningar enligt SDCs modell för fotorigg tagits fram.

Projektering av grävjobb för el och belysning samt annat klarläggs.

Mätstuga planeras byggas och uppsättas på aktuell plats för datorer och skrivare. (se krav ”måttstocken”)

Stolpar för fotorigg samt stolpe mot stickprovsplan sätts upp och el säkras till platserna inför installation av kamera m.m.

SDC-Brukaren samverkar med entreprenörer som ska utföra arbetet på platsen.

Elektriker och installationspersonal från SDC.

Belysningsinstallatörer deltar.

Placering av utrustningen ska sättas så att motljus elimineras. Tänk säkerhet på området.

Krav på fiber eller hastighet, krav belysnings effektivitet, krav kamera utrustning.

3 Uppbyggandet av hårdvaran ska sedan besiktas under resan enligt fastlagd tidslinjal. Brukaren ihop med utförande entreprenörer/grävarna/ el folk m.m. Stämma av att allt följts enligt upphandlingar och fastlagda kravspecifikationer
4

Att det även byggs förutsättningar för stickprovshantering. (mätbänkar) (krav för MAS)

Att kamerastativ/
stolpar monterats som ska bära kamera för övervakning av avlastning av utfallna stickprov på anvisad provplan.

Brukaren ihop med byggarna/utförande entreprenörer/samt VMF Avsyna att allt följts enligt upphandlingar och fastlagda kravspecifikationer.

Installationsfasen

Nr Aktörer samt ageranden Deltagare Krav
5

Datautrustning installeras och kameror riggas och monteras samt justeras mot avsedd position och monterade kalibreringsramar.

Gäller både fotoriggen samt övervakning av provplanen.

SDC på platsen samt VMF tillsammans från bildcentral.

Detta ska samordnas i tid så att aktuell VMF kan delta (Bildcentralen).

6 Kontrollera att övervakningskameror upprättats och att sådana övervakar rätt område.
SDC ihop med ansvarig VMF och bildcentral. Mätplats ansvarig/ traktorentreprenör. Kontroll att de filmar, att det sparas, att skärpan är till fylles så att det går att övervaka lossning av stickprov.
7

Kontrollera att datorn för Fotowebb fungerar i åkarekuren/ mätstugan.

SDC Är rätt version igång, funkar gränssnittet visas på dataskärmen.
8 Kontrollera att skrivaren till datorn är installerad och rätt skrivare och inställningar är inlagda så att mätningskopior skrivs ut. Gör test!!
SDC ihop med ansvarig VMF och bildcentral/
bildmätplats. (Installationsansvarig Bildcentralen)
Kontroll att skrivare schema är aktiverad så kvitton skrivs ut på rätt sätt.
9 Att kameror sitter på rätt höjd (viktigt att mätande kameror sitter på samma höjd som fastställts enligt SDCs instruktion)  SDC på platsen samt ansvarig VMF tillsammans från bildcentral (för översiktskoll)
OBS! SDC kollar måtten från mark till kamera m.m.
En lastad timmertransport finns på platsen (stående på mätplats). I syfte att se att traven syns i bild. Skärpa etc.
Kontroll att måtten är korrekta, samt att traven ses på rätt nivå i bildmätningen mot kalibreringsramarna.
10 Kontrollera att kalibreringsramarna sitter rätt applicerade på mätplatsen. Samt att det finns reserver i fall något händer med aktuella ramar
.
Mätplatsägaren ihop med ansvarig VMF kontrollmätare alt DC. Är dessa centraliserade i förhållande till bedömd traves position och är mot kamerorna.
11 Kontrollera att belysningen är rätt och belyser det som avses på mätningen. Funkar den vid påslagning.
SDC (ska ske då det är mörker) i samverkan med Bildcentralen/Bildmätplatsen. Funktionstest.
12 Kontroll av kamerahus/holkar. SDC ihop med ansvarig VMF och bildcentral/Bildmätplats. Kontroll att allt är rent och avtorkat så bildkvalitéen blir bäst.
13 Kontrollera att installerad IP telefon fungerar mot bildcentralen.
SDC på platsen samt ansvarig VMF tillsammans från bildcentral. Gör kontroll att funktionen är installerad, och att samtal går fram till aktuell bildcentral.
14 Kontrollera att delningsskyltar finns för åkaren att fästa på bilen i syfte att visa aktuell delning.
VMF personal ihop med brukaren (ex vis SCA) Kontroll att de finns. Om aktuell ansvarig VMF anser detta nödvändigt.
15 Gör funktionskontroll så att åkarekorten fungerar i systemet på plats så att en mätning kan aktiveras.
SDC Funktionstest
16 Gå igenom mätplatsens eventuella kontraktsregler i syfte att renodla dessa så VMF klarar av att följa de som finns alternativt gallra ut de som inte fungerar.

Distriktsledning från ansvarig VMF ihop med mätplatsens brukare eller aktörer som köper virket.

Vilka mottagningstider som kontrakteras mot mätplatsen.

Tider för avlämning och inmätning som ska gälla.

Sortering gällande regler innan drifts start.
OBS! bör ha delgetts i pkt 1 redan!

Driftsättningsfasen

Nr Aktörer samt ageranden Deltagare Krav
17

Kontrollera att test-virkesorder är upplagd mot mätplatsen och bildcentralen och att ett test-åkarekort är framtaget för att initiera mätningen.

Virkesorder från VMF nyttjas (testorder) från ansvarig VMF och bildcentralen och VMF på platsen utför testen.

Krav att detta ska fungera före drift.

Mall för åkarekort mot mätplatsen registreras från bildcentralen.

18 Kontrollera att redovisnings-nummerserie för stickprov är upplagd SDC Krav att detta ska fungera före drift.
19 Avtala tid mot Bildcentralen för aktuell funktionstest och drifts test innan skarp körning startas. SDC ihop med bildcentral och kontrollmätare på plats. Alla måste vara på plats denna driftssättningsdag.
20 Rekvirera en timmertransport som kan stå på mätplatsen för driftsättningens skull. Brukaren ihop med åkare och SDC samt VMF på både plats och central. Alla måste vara närvarande.
21 Kontrollera och mät upp alla mått som avses mellan bil och kalibreringsram. Mät och dokumentera alla mått som erfordras för testet (kalibreringsramar, avstånd kamera till bil etc.) SDC kontrollmätare VMF samt Bildcentralen. Allt som krävs för dokumentationen och driftsstarten.
22

Att kalibrerings utrustning finns enligt utarbetade rutiner.

Klargöra kommunikationsvägar. Hur sköts utlägg av stickprovstravar? Om något behöver åtgärdas, lampa bytas, datakommunikation strular, fotoweb ligger nere.
Vem kontaktar vem?
Dessutom tydliggöra konsekvenserna
kring om ngn går fel vid stopp etc.

Bestämma vem som har ansvar för skötsel, speciellt vid obemannade terminaler. Snöröjning, fylla på papper i skrivaren, toner, tömma papperskorg, etc.

Informera om informationsutskick som går att göra via SDC.

VMF kontroll och bildcentralen.

Test innan godkännande så mätningar kan köras skarpt i bildcentralen/bildmätplatsen.

Kommunikationsvägar ska vara fastställt innan starten sker!

 

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn