support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Topboxtexten skriver du här
 


 ‹ tillbaka

Mottagningsplats för blidmätning

 
 
5.1 Tillstånd för kameraövervakning
I regel krävs inget tillstånd för att montera upp övervakningskameror på inhägnat industriområde. Däremot kan det krävas MBL-förhandlingar med personal som arbetar på området.
 
5.2 Chaufförsbod
Boden utformas och utrustas lämpligen enl anvisningar från leverantör av kamerautrustning samt SDC beträffande  ex v:
 • Placering (så nära förarplatsen på uppställt fordon som möjligt, utan att den skymmer för fotograferingen).
 • Inpasseringssystem (ev i kombination med förarterminal vid våg). 
 • Bänk(-ar) med utrymme för datorutrustning, kvittensskrivare, blanketter mm
 • Utrymme för instruktioner, verktyg mm.
 • Värme, ventilation.
 • Elcentraler, eluttag.
 • Röstkommunikationsutrustning med fjärrmätningsplats.

I övrigt enl tillämpliga delar av kap 2. Chaufförsbod kan på vissa platser ersättas av förarterminal på stolpe.

5.2.1 Övriga byggnader / utrymmen
Om kontroll- eller stickprovsmätning utförs i sådan omfattning, eller under sådana förhållanden att kontorsutrymme behövs, utformas dessa utrymmen lämpligen enl kap 4.5.
 
5.3 Utrymme för uppställning av fordon för fotografering
Allmänna råd och anvisningar (se även p 1.1):
 • Underlaget ska vara plant och stabilt (asfalt eller betong).
 • Platsen för fotografering bör ej kombineras med fordonsvåg/mätbrygga.
 • Ska finnas tydliga markeringar (alt barriärer) för uppställning av fordonet så att avståndet till kamerorna inte kan variera mer än vad leverantören av kamerasystemet fastställt.
 • Ska finnas utrymme och fundament för ev kalibreringsramar.
 • Ska finnas stabila fundament och stolpar till kameror, övervakningskameror och belysning.
 • Bör finnas rejäla påkörningsskydd för kamera-, belysningsstolpar mm.
 
Leverantören av kamerautrustning anvisar:
 • Lämpliga väderstreck för anläggningen i syfte att undvika lågt stående sol in i kamerorna.
 • Avstånd mellan kameror och uppställningsplats samt lämplig placering av, och höjd på belysningsstolpar mm
 
5.4 Utrymme för utläggning av kontroll- / stickprovstravar
Se p 1.7 (omfattar även lagringsutrymmen för mätningsvägrat virke samt begärd kontroll).
 
5.5 Elförsörjning
Dimensionering och utformning av elförsörjning utförs lämpligast enl anvisningar från leverantör av kamerautrustning samt SDC.
 
5.6 Datakommunikation
Bandbredd mellan anläggningen och fjärrmätplatsen dimensioneras enl anvisningar från SDC. Ev nätverk inom anläggningen utformas enligt anvisningar från leverantör av kamerautrustning samt SDC.
 
5.7 Belysning
Enl anvisningar från leverantör av kamerautrustning, ex v antal belysningsstolpar, typ av armaturer och ljusstyrka samt placering. I möjligaste mån ska det undvikas att strålkastare hamnar i bildfånget.
 
5.8 Service och support
Drift- och serviceavtal med SDC samt kameraleverantör, ex v:
 • Krav på insatstider vid olika typer av fel.
 • Förebyggande service/revisioner 
 • Reservdelshållning hos företaget
Erforderlig personal och utrustning för daglig tillsyn och skötsel, ex v.
 • Rengöring av kamerahus
 • Tillsyn av kvittoskrivare, blanketter mm
 • Kontroll av ev kalibreringsramar 
 • Ev kamerajusteringar, lampbyten e dyl beroende på hur serviceavtalen är utformade.
5.9 Prioriteringsprinciper
Prioriteringsprinciper vid köbildning för fjärrmätplatsen ska utfärdas till det mätande företaget.
 
5.10 Debiteringsprinciper
Om det är olika ägare av bild-/mottagningsplatsen och fjärrmätplatsen bör kostnadsfördelningen regleras.
 
5.11 Utbildning
Personal som ska utföra service och underhåll ska erhålla utbildning i tillräcklig omfattning. Transportörsorganisationer ska utbildas i handhavande av utrustning och rutiner på mottagningsplatsen.
 
5.12 Bankbredder
Då travlängden inte går att mäta i bilderna måste antingen bankbreddsregistret i DORIS uppdateras eller bankarnas mått stämplas synligt i bild.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn