support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Instruktioner för mätning och kontroll av mätning

Virkesmätningen regleras av en särskild lag, virkesmätningslagen. Lagen utgör tillsammans med Skogsstyrelsens föreskrifter för virkesmätning ett grundläggande regelverk för virkesmätning och virkesredovisning i Sverige.
 
SDCs nationella instruktioner för virkesmätning omfattar VMK-dokument, mätningsinstruktioner, tillämpningsanvisningar, kontrollanvisningar samt instruktion för skördarmätning. Därutöver framtas även olika former av informationsmaterial. Framtagandet av dessa dokument görs i samarbete med landets virkesmätningsföreningar.
 
VMK-dokument avser instruktioner som på övergripande nivå reglerar hur det mätande företaget ska bedriva sin kontrollverksamhet. Mätningsinstruktionerna är formella beskrivningar av de mätmetoder som parterna på virkesmarknaden gemensamt antagit. Som stöd för uttolkning av detaljer i dessa instruktioner finns olika tillämpnings-anvisningar. Kontrollanvisningar avser mätmetoder eller mätutrustning och beskriver tillvägagångssätt och kravnivåer för bland annat mätningstekniska godkännanden, periodisk kontroll och daglig tillsyn.
 
De nationella instruktionerna är godkända av parterna på virkesmarknaden via beslut i SDCs styrelse. Dokumenten kan sammantaget sägas utgöra branschens regelverk för virkesmätning.

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn