support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Utveckling av virkesmätning

Utveckling av teknik och metoder för mätning/Typgodkännande

Virkesmätning bedrivs normalt av opartiska virkesmätningsföreningar (VMF) som till sin hjälp använder mätutrustning som exempelvis mätramar på sågverk. Utrustningen ägs oftast av mätplatsägaren men det är VMF-personal som är operatörer.

För att få användas vid ersättningsgrundande virkesmätning ska mätutrustning testas och godkännas. Testerna handlar om att mätutrustningen ska ge tillräckligt noggranna mätvärden vid ett mätningstekniskt test. Även ett funktionalitetstest genomförs med praktiska delar som att data kan hanteras och skickas till SDC och att mätutrustningen kan styras av operatören som det är tänkt.

Processen med att typgodkänna ny mätutrustning och/eller mätmetod börjar oftast med ett utvecklingsstadium där en utrustningsleverantör i samarbete med SDC och VMF testar en teknisk lösning för att förbättra mätningen på ett eller annat sätt. Beroende av teknik och mätningens karaktär måste ibland också nya testrutiner utarbetas. För beprövad teknik som exempelvis magnetspole för detektering av metall, finns redan testrutiner.

Då utrustningen anses färdigutvecklad och installerad på mätplats ansöker utrustningstillverkaren om att få bli testad. VMK (Virkesmätningskontroll) ansvarar för det mätningstekniska testet och VMF ansvarar för funktionalitetstesterna. Beslut om mätningstekniskt godkännande tas av VMK-avdelningens beslutande organ, VMK-nämnden, och för funktionalitet tas beslut av ledningen för de tre virkesmätningsföreningarna och SDC (VD-gruppen). Efter mätningstekniskt godkännande och funktionalitetsgodkännande utfärdar VMK ett typgodkännande.
 
Är du intresserad av en mer detaljerad information om typgodkännandeprocessen?
Du är då välkommen att kontakta VMU (Virkesmätningsutveckling), lars.bjorklund(a)sdc.se eller VMK, hakan.ronnback(a)sdc.se för att få en mer fullödig beskrivning av processen.
 
Om mätningsapplikationen redan är typgodkänd på en annan plats och du vill börja använda den krävs för att få använda den vid ersättningsgrundande virkesmätning ett installations-godkännande som VMF ansvarar för. Kontakta i så fall VMF Nord, VMF Qbera eller VMF Syd.

 


Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn