support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Tillsammans når vi längre
 


 ‹ tillbaka

Certikonto

Branschens efterfrågan av certifierad råvara ökar och fler och fler företag väljer att certifiera sina skogsbruk.
 
Certikonto är ett kreditkontosystem där varje säljare och köpare har konton som innehåller information om certifierad råvara. Säljare och köpare som handlar med certifierad råvara kan vara användare av Certikonto. I Certikonto kan för närvarande certifierade volymer enligt PEFC och FSC:s regelverk hanteras.
 
Certikonto föds antingen från i VIOL redovisad inmätt råvara, eller genom manuell insättning av volymer.
 
Informationen finns tillgänglig i Certikonto när mätningstransaktionen sparats i VIOL. Mätningstransaktionen innehåller den information som behövs för att uppdatera saldo på rätt Certikonto.
 
I affärsled ett fylls köparens konto på med inmätt kvantitet. I affärsled två till sex tappas säljarens konto av och köparens konto fylls på med kvantitet enligt styrande dokument för respektive affär. Det kan bara ske vid en fysisk leverans av virke, där den enskilda stocken i leveransen inte behöver komma från en certifierad skog. Det går inte att sälja mer certifierad råvara än vad man köpt. Det får inte finnas kvantiteter på konto som är äldre än tolv månader.
 
Regelverket säger att:
• Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk.
• Råvaran får inte vara importerad
• Mätningen ska vara tredjepartskontrollerad
• Mätningen ska vara vederlagsgrundande.
 
 
För att kunna ha ett eget Certikonto bör du göra följande:
 

 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn