support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Arbetslokaler och personalutrymmen

Arbetslokaler och personalutrymmen bör ha sådana ventilationssystem för luftväxling att luftkvaliteten är tillfredsställande. Oftast behövs fläktar för att få tillräckligt bra luft. Vid stillasittande arbete behöver inomhus-temperaturen normalt vara 20-24°C. Lämplig regleringsmöjlighet mellan 18ºC och 23ºC. Elradiatorer bör undvikas då de skapar alltför torr luft.
 
 
Arbetsbord och kontorsbord som nyttjas av fler än en person bör vara höj- och sänkbara för att möjliggöra varierad arbetsställning mellan sittande och stående för att eliminera belastningsskador.
 
Kontorsstol bör vara stabil, höj- och sänkbar samt ha justerbara armstöd för att eliminera belastningsskador. 

Svensk standard anger test- och riktvärden för hur en optimalt utformad arbetsstol bör vara konstruerad.
 
 
3.4 Bullernivå
Bullernivån i arbetslokalen skall normalt ej överstiga 55 dB(A). Ljudnivån i lokalen dämpas genom användning av lämpligt material i golv, väggar och tak. Störande ljud utifrån begränsas om fönstren utförs med 2-glas isolerruta.
Bullernivån 55 dB(A) är ett riktvärde för lokaler där arbete pågår mer kontinuerligt. Viktigt att även beakta lågfrekvent buller 20-200 Hz samt infraljud <20 Hz från exempelvis dieselmotorer och ventilationsanläggning.   
 
3.5 Brandskydd och första hjälpen
Vid alla arbetsplatser skall brandskydd finnas. Det gäller så väl varningssystem som tillgång till brandsläckare eller annat brandskyddsutrustning. Likaså skall finnas utrustning för första hjälpen. På grund av verksamhetens art är det lämpligt med anordning för ögonspolning.
 
 
3.6 Elluttag
På lämplig plats i mätlokalen bör placeras en panel med eluttag ca 1,2 m över golvet. Minst fem dubbla jordade uttag åtgår.

Kontorsutrustningen kräver tillgång till ett stort antal eluttag. Panelen minskar också behovet av tillfälliga löst liggande sladdar.
 
Telefonjack monteras lämpligen intill elpanelen. Bredband skall inkopplas.
 
3.8 Blixtnedslag
Anordning mot skadlig effekt vid blixtnedslag krävs. Lämpligaste metod väljs av mätplatsägaren.
Anordning är nödvändig för att minimera risken för personskada vid direktnedslag eller vid överslag i elnätet.
 
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_04.aspx (Bilaga B 2.5)
 
3.9 Stöldkodkänt lås
Mätlokalen bör kunna låsas med stöldgodkänt lås, helst med larm.
Möjlighet bör finnas att på ett betryggande sätt skydda inventarier samt förvara mäthandlingarna och andra dokument som ej får vara åtkomliga för obehöriga. Låsets typ är en försäkringsfråga.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn