support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Tillfällig travmätplats

En mätplats definieras som tillfällig om den brukas under högst ett år eller om den används i mindre omfattning tills vidare (mindre än halva året). Inom VMF Nord definieras en mätplats som tillfällig om den brukas under högst ett år.
Vid övergång till fast mätplats gäller krav enligt denna handbok. Krav på fast mätplats bör i regel vara uppfyllda inom 1 år från övergången. Avsteg bör skriftligt godkännas av respektive VMF. 
 
1.2 Upprättande av tillfällig terminal
VMF bör medverka vid planeringen av terminalen när mätplatsens placering diskuteras. Innan mätning påbörjas skall skyddsrond göras och mätplatsen godkännas av skyddsombud. Vid denna skyddsrond skall uppdragsgivaren närvara. Före skyddsronden bör VMF kontaktas av den som ansvarar för mätplatsens uppförande för att stämma av färdigstatus. Huvudprincipen bör vara att inkörning sker från en sida fram till mätbryggan. Det skall vara anslaget att avbandning får ske först efter mätning. Städning av kontorsutrymme samt toalett utförs genom uppdrags¬givarens försorg och bör vara schemalagd.
 
 
1.3 Mätbrygga
Krav
Längd: Minst 24 meter
Höjd: ca 3,0 meter. Inom VMF Syd dock ca 2,60 meter och bryggan bör vara ställbar mellan 2,55 - 2,80 meter.
Bredd: Minst 1,0 meter
Tvåledat räcke: ca 1,10 meter med sparklist
- Förankrad trappa med räcke på båda sidorna
- Avbärare framför och vid sidan av i slipersdimension eller motsvarande. I första hand rekommenderas ”betongsuggor”, som även används för byggande av körfält
- Extra stagning i sidled om så erfordras
- Sparklist fäst på utsidan och dubbla räcken
- Hängrännor eller motsvarande för mätribbor (fallande längder)
Rekommendation
- Gångbryggor och trappor bör vara av gallerdurk för att minska halkrisken. Om trätrallar används ska skarvarna låsas med i första hand plåtar. Plåtarna ska vara utförda med halkhämmande yta.
 
 
Vid arbete i mörker bör belysning finnas.  Rekommendation är minst fem ljuskällor monterade i stativ på mätbryggan och fem ljuskällor under mätbryggan. De sistnämnda bör vara flyttbara. Varje ljuskälla bör vara på minst 250 Watt. Observera att för halogenlampor fordras högre Watt-tal.
 
 
Kontorsutrymme bör bestå av möblerad kontorsmodul samt toalett.
- Tillgång till el
- Tillgång till telefon
- Tillgång till vatten (indraget eller vattenautomat rekommenderas)
- SDC:s mätplatssystem
- Kylskåp
- Möjlighet att reglera temperatur beroende på årstid, innebärande värme vid behov och AC under den varma årstiden
- Möjlighet till uppvärmning av mat (mikrovågsugn och kaffebryggare)
- Förbandslåda samt anslag ABC
- Ytterbelysning vid dörr och trappa
- Låsbart
 
 
Plats särskilt avsedd för stickprovstravar/provtravar och kontrollmätning skall placeras så nära mätplatsen som praktiskt möjligt, med de naturliga eller utplacerade avgränsningar mot motorfordonstrafik som erfordras för säker mätning. Som riktlinje ska platsen dimensioneras för att rymma 2 veckors utfall av stickprovstravar/provtravar med säkerhetsmarginal till travar. Belysningen skall vara tillräcklig för god sikt.
Virkesmätare kan behöva medfölja kontrollmätare/kvalitetsrevisor till platsen. Vistelse bland motorfordonstrafik innebär uppenbar olycksrisk.
 
 
1.6.1 MAS-mätning
Inom VMF Qbera tillämpas MAS-mätning vid stickprovsmätning. Vid MAS-mätning utarbetas separata instruktioner per industri.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn