support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Mäthusets utförande

Mäthuset bör vara utfört i två våningar och så stort att det rymmer nödvändiga lokaler för virkesmätare, åkare och eventuell arbetsledning. Mätkontoret bör placeras i den övre våningen. Vid fönster på mäthusets långsidor beaktas risken för sönderslagna rutor. Taköverhäng längs mäthusets långsidor bör göras så stort att det helt täcker gångbanorna på bryggorna närmast husväggen samt ytterligare 20 cm. Överhängets höjd över gångbanan bör  vara minst 3 m för att inte hindra arbetet med mätribba.

Mätkontorets placering på övre våningen gör det enkelt att nå mätbryggornas gångbanor.
 
Mäthus för större mätplats med omfattande skiftgång bör dimensioneras för arbetsstyrka om 12-15 personer totalt under dygnets olika skift. Både män och kvinnor förutsätts ingå i arbetsstyrkan.
 
Rekommendationer på utförande:
Övre planet:
Mätkontor med två dataplatser, lämpligen plats för ytterligare dataplats, samt arbetsplats för diverse administrativa arbeten. Då denna lokal också är uppehållsplats under väntetider placeras lämpliga möbler för detta ändamål. Lokalen är placerad i den del av mäthuset som är vänt mot infarten till mätplatsen. Stort fönster placeras mot husets gavel för betydande ljusinsläpp och uppsikt över fordonens in- och utpassering. Fönster i solbelysta lägen  förses med möjlighet till avskärmning.

Väntrum för åkare förses med två expeditionsluckor med tillhörande bänk. Golvet skall vara belagt med klinkers för att underlätta renhållning.
Kontor som arbetsplats för förman, arbetsledning och/eller kontrollmätare.
Förråd/arkiv om minimum 6 m2 för förvaring av mäthandlingar, blanketter och skrivmateriel mm.
Matrum med pentry som är tillräckligt stort för att rymma den samlade personalen och därmed kan fungera som samlingslokal för möten och arbetsplatsträffar.
Toaletter, en för mätarpersonalen och en för åkarpersonalen.
Trappa som förbinder husets båda plan. 
 
Nedre planet:
Huvudingången förses med brosteg utrustat med borstar och skrapgaller.

Korridor som förbinder huvudingången med övriga utrymmen samt trappan till övre planet.

Stöveltvätt i anslutning till huvudingången.

Åkarrum med tillgång till pentry och telefon.

Förråd tillräckligt stort för att mindre arbetsfordon och mätutrustning mm skall rymmas. Utrymmet förses med kraftiga slagportar.
Elcentral med plats för elutrustning, fläktar och andra servicemotorer.
Vilrum med säng.
Arkiv för äldre årgångar av redovisningshandlingar.
Städförråd avsett för all utrustning som behövs till hela mätstationen.
Lämpligen toalett avsedd för kvinnliga mätare.
Omklädningsrum för damer och herrar. Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället skall
ha tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.
Tvätt- och duschutrymme för damer respektive herrar.
 
Mäthus för mindre mätplats med samlad arbetsstyrka 4-6 mätare, män och kvinnor.
Rekommendationer på utförande:
 
Övre planet:
Mätkontor placerat i den del av huset som är vänd mot mätplatsens infart. Stort fönster i gaveln för god ljusmiljö.
 
Fönster i solbelysta lägen förses med möjlighet till avskärmning.
Dataplats och lämpligen plats för ytterligare en dataplats. En arbetsplats för allmänt kontorsarbete.
Pentry med plats för stolar och bord. Pentryt saknar vägg mot mätkontoret med undantag för avskärmning.
Kontor som arbetsplats för arbetsledning och/eller kontrollmätare.
Förråd/arkiv om minimum 6 m2.
Väntrum för åkare kombinerat med den ena av entréerna till detta plan. Disk med lucka till mätkontoret.
Omklädningsrum gemensamt för all personal, med duschkabin. Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället skall ha tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.
Toaletter med tvättställ, en för mätpersonal och en för åkarpersonal.
Städförråd avsett för nödvändig städutrustning.
 
Nedre planet:
Det nedre planet inreds endast till halva arean:
Kallförråd utan fönster.
Maskinrum utan fönster innehållande elcentral, ventilationsaggregat och annan nödvändig maskinutrustning. 
 
 
Dubbla mätbryggor ger en säkrare mätning, särskilt om virket är ojämnt lastat. Inom VMF Qberas område behövs endast en mätbrygga.
Bryggan närmast husväggen kan konstrueras med skilda höjder för mätning av bil respektive släp med virke i standardlängd, då lasten består av fem travar och höjden på dessa kan skilja väsentligt mellan bil och släp. För laster med virke i fallande längder finns inget egentligt skäl att variera bryggans höjd.
För att skydda bryggorna mot påkörning bör dessa ställas på stålskott fundament av betong som samtidigt fungerar som avledare. Fundamentets höjd över körbanan bör vara ca 20 cm. Bryggornas stativ bör ställas högst 10 cm från fundamentets kant mot körbanan för att göra det möjligt för virkesmätaren att komma nära virkestravarna i samband med måttagningen. Mätbryggans längd bör vara 24 meter eller så lång att den räcker längs hela fordonet samt möjliggör mätning av sista ändsnittet. Mätbryggans höjd bör vara lägst 3,0 meter. Bryggorna bör i åtminstone ena änden vara försedda med trappa som når ner till marken. Trappsteg och gångplan bör helst vara gjorda av gallerdurk eller sträckjärn för att minska risken för halkolyckor. I bryggor av trä är risken större för halka. Dessa bör därför ej vara målade och det bör vid respektive trappsteg anbringas ett utanpåliggande sträckjärn.
Räckets överliggare bör utformas som dränerad U-list och i dess botten placeras en plastskena i vilken aluminiumstänger för längdmätning placeras. Körbana mellan bryggorna bör vara gjuten i betong.
Erfarenheten visar att asfaltbanor mellan bryggor under den varma årstiden trycks sönder på grund av de tunga lassvikterna.
 
Belysningsstolpar med godkänd armatur bör monteras i anslutning till mätbryggorna. Belysning bör monteras även under gångbanorna på sådan höjd att travarnas sidor kan belysas. Rekommendation på ljusstyrka för att uppnå godtagbar effekt är 250 W HG-lampa. Per mätbrygga behövs för fullgod belysning 11 armaturer.
Viktigt att tänka på är att så långt möjligt begränsa de elektriska kraftfält som mätaren kan utsättas för.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn