support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Kontrollmätning

Permanent plats särskilt avsedd för kontrollmätning skall placeras så nära mätstationen som praktiskt möjligt, företrädesvis med tak och vindskydd. Platsen skall ha de avgränsningar mot motorfordonstrafik som erfordras för säker mätning. Som riktlinje ska platsen asfalteras samt dimensioneras för att rymma 2 veckors kontrolluttag. Mätbänk skall utformas utifrån aktuellt sortiment och godkännas genom initial skyddsrond.
Virkesmätare kan behöva medfölja kontrollmätare/kvalitetsrevisor till platsen. Vistelse bland motorfordonstrafik innebär uppenbar olycksrisk.
 
 Plats för parkering av personbil skall finnas nära kontrollmätplatsen.
Kontrollmätare/kvalitetsrevisor behöver medföra verktyg och mätredskap till kontrollmätplatsen.
Belysningsstolpar bör placeras vid mätbänk. Rekommendation är placering 4 m ut från mätbänk med 8 m mellanrum med två armaturer per stolpe, en riktad rakt ovanifrån på 8 m höjd och en på 6,5 m höjd och vinklad 30º från stolpen. Nedersta 3 m av stolparna bör gjutas in i betongcylindrar för att skyddas mot sönderkörning av lastmaskiner. Belysning bör väljas för bästa ljusstyrka och färgåtergivning.
Möjlighet bör finnas till snöröjning och vid behov saltning och/eller sandning.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn