support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Bedömning vid tvärmatning

 
Området för kvalitetsbedömning på bedömningsbordets plana del bör omfatta minst fyra stockar. Det är dock en klar fördel om bedömningsbordet görs längre.
Denna lösning ger möjlighet att variera tiden för bedömning beroende på stockarnas svårighetsgrad.
 
Ljuset inom bedömningsområdet på tvärtransportören bör belysa såväl stockarnas mantelyta som ändytor med samma styrka. Ljusvärdet på stocken bör vara minst 500 Lux. För att ej ge "solar" på stocken bör armaturerna vara relativt svaga men istället fler till antalet. Utformning av belysning bör ske i samråd med belysningstekniker/skyddsingenjör.
Bästa möjliga belysning på stocken är nödvändig med hänsyn till arbetssituationen. Enhetlig belysningsstyrka eliminerar risken för skuggor och att "mörka" ytor uppstår.
 
 
4.3 Spegel på tvärtransportören
En eluppvärmd spegel med måtten 1 x 3 m bör placeras på bortre sidan av tvärtransportören så att stockändarna i denna sida kan granskas. Spegelns upphängning skall utformas så att vibrationer minimeras.
Spegeln ger mätaren information om fel och skador i stockarnas bortre ändar.
 
4.4 Markering
Ljusmarkering (laserpekare) eller annan typ av markering på den stock som står i tur för kvalitetsbehandling bör finnas. Laserpekares strålning skall kunna brytas genom ordinarie nödstopp.
Markeringen är ett hjälpmedel för att säkra bedömning av rätt stock på transportören.
 
 
4.5 Kamera
En kamera med tillhörande färgskärm bör placeras för visning av en "fryst" bild av de stockändar som är vända bort från operatören. Den stock som presenteras på displayer skall vara samma som visas i TV-monitor och som pekas ut av ev. laserpekare. Det bör vara möjligt att gå "fram eller tillbaka" bland stockarna inom bedömningsområdet med en +/- knapp. Samtliga stockar som för tillfället är föremål för mätning och behandling bör kunna visas.
Kameratekniken möjliggör en förbättrad kvalitetsbedömning samt underlättar för operatören att bedöma "rätt" stock.
 
4.6 Stoppläget
Stoppläget för stock som inte erhållit kvalitetskod bör vara beläget på tvärtransportören strax före "nedfallet" på utgående transportör. Det bör även vara möjligt att stanna stocken manuellt tidigare på bedömningsbordet för eventuella kontroller.
Stoppläge på tvärtransportören minskar slitaget på utgående transportör och gör det möjligt för operatören att alltid kunna bedöma stocken på den tvärgående transportören.
 
4.7 Signal
Signal bör kunna ges så att stock utan kvalitetskod passerar stoppläget i punkt 4.6 och fortsätter till läget för undersökning av stock.
Stoppläget på den tvärgående transportören är olämpligt för undersökning av stock.
 
4.8 Avstängningsknapp
Bedömningsbordet skall vara försett med avstängningsknapp.
Det är av säkerhetsskäl viktigt att bedömningsbord, stegmatare och lagringsbord snabbt kan stoppas. Det separata stoppet ger också skonsammare drift av den utgående transportören.
 

4.9 Halkfri gångbana
Längs bedömningsbordet bör halkfri gångbana (av typ gallerdurk) finnas.
Störningskällor i stockhanteringen ska vara åtkomliga. Gallerdurken minskar risken för olycksfall och underlättar renhållningen.
 

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn