support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Bedömning vid längsmatning

Avståndet från transportörens mitt till mäthusets yttervägg bör vara ca 60 cm.
Operatören skall sitta så nära transportören som möjligt. Mäthuset skall ej skadas av förbipasserande stockar.
 
Avståndet mellan operatörsplats och mätramen bör vara 7–8 meter. Vid hög hastighet på transportören bör avståndet vara något längre.

Kort avstånd till stocken leder till mindre effektiv tid för bedömning av stocken.
 
3.3 Ljusvärdet
Ljusvärdet på stocken bör vara minst 500 Lux. För att ej ge "solar" på stocken bör armaturerna vara relativt svaga men istället fler till antalet. Utformning av belysning bör ske i samråd med belysningstekniker/ skyddsingenjör.
Bästa möjliga belysning på stocken är nödvändig med hänsyn till arbetssituationen. Enhetlig belysningsstyrka eliminerar risken för skuggor och att "mörka" ytor uppstår.
 
 
3.4 Spegel i nivå med transportören
En eluppvärmd spegel med måtten 0,75 x 4,5 m bör placeras i nivå med transportören och med ändpunkt efter operatörens plats. Spegeln skall vara upphängd så att vibrationer i densamma undviks.
Spegeln är nödvändig för granskning av den sida av stocken som är vänd från operatören. Om spegeln inte sitter stilla försvåras granskningen av stocken.
 
3.5 Spegel över mätramen
En eluppvärmd spegel med måtten 0,75 x 1,0 m bör placeras över mätramen, se dock punkt 3.6. Exakt placering och inställning av speglarna görs i samråd med operatören.
Spegeln möjliggör bedömning av ändfel och krökar redan när stocken befinner sig i ett tidigt skede av bedömningsläget.
 
Ett bättre alternativ än spegel är att placera en kamera i höjd med mätramen och på en färgskärm framför mätaren visa en bild av den bortre ändytan av den stock som är under bedömning. Avståndet till skärmen bör vara minst 3 m och den bör placeras på samma höjdläge som stocken.
Kameran och färgskärmen gör det möjligt för mätaren att se och bedöma fällsprickor, årsringar, röta mm. Lösningen med kamera innebär också att operatören slipper huvudvridningar för att granska "misstänkta" stockar som passerat förbi på transportören.
 
Längs transportören bör halkfri gångbana (typ gallerdurk) finnas.
Störningskällor i stockhanteringen ska vara åtkomliga. Gallerdurken minskar risken för olycksfall och underlättar renhållningen.
 
 
Vid mätning i linjen bör så långt möjligt finnas bufferteringsmöjligheter (5-10 minuter).
Möjliggör varierad arbetstakt och planering för kortare stopp.
 

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn