support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Lagringsbord och stegmatare

 
1.1 Automatisk städskrapa bör bordet vara högt och med tillhörande stödben placerade radvis. Det är önskvärt med automatisk städskrapa under bordet.

Ett väl tilltaget utrymme under bordet förenklar maskinell renhållning. Finns automatisk städskrapa spelar bordets höjd mindre roll.
 
Bordets olika delar bör kunna köras med olika hastigheter.
Möjlighet bör finnas att tvångsköra stegmataren. Bord och stegmatare bör kunna styras såväl från mätstol som från särskild manöverpulpet.

Variabel matningshastighet ger tidsvinst och minskar risken för att stockar lägger sig snett på bordet. Tvångskörningen innebär att behovet av manuell insats minskar.
 
Bordet bör vara försett med anordningar som medger avgränsning av skilda partier.
Helst två par skiljebalkar så att man kan ha tre partier på bordet samtidigt. Varje lagersektion bör avslutas med en uppfällbar stoppanordning. När denna utsätts för tryck från frammatat virke så bör frammatningen brytas med automatik. Manuell frammatning bör dock vara möjlig för att rätta till nedlagda partier.

Anordningen förhindrar sammanblandning av virke från skilda leverantörer samt ger tidsvinst genom att avståndet mellan olika partier på bordet kan minskas. Om fler partier kan läggas upp samtidigt så får truckarna större frihet att planera sitt arbete utan att bordet "går tomt".
 
Bordet bör ha ett stort antal kedjor, åtta stycken rekommenderas.
Små klackar (20 mm höga med rundning) på timmerbordets kedjor kan monteras för att förhindra rullning av stockar. Typ Tähkä rekommenderas, ej synliga kedjor.

Fler kedjor på lagringsbordet kan minska störningarna med stockar som fastnar.
 
Vid hydrauldrift av lagringsbord och övriga transportörer bör aggregatet för hydrauliken placeras i en särskild byggnad. Central automatsmörjning bör finnas på nya mätstationer.
Placering av aggregatet i mäthuset medför stor risk för störande buller, vibrationer och oljelukt.
  
Om påläggning med bilkran förekommer bör bordet vara längre än när enbart truckpåläggning sker. Lagringsbordets längd bör inte vara kortare än 15 m.

Ett långt bord gör att timret inte behöver läggas så högt. Detta minskar risken för ras och sammanblandning av virke från skilda leverantörer.
 
Dubbel stegmatare av trappstegsmodell rekommenderas. Detta är särskilt viktigt om uttunningsbord saknas.
En dubbel stegmatare innebär garanti för en säker enstockshantering och förhindrar att stockar lägger sig snett på transportören. Ger även betydligt högre kapacitet.

1.8 Gripkran
Hydrauldriven gripkran bör finnas som kan arbeta över främre sektionen på lagringsbordet (och i förekommande fall stegmatare/bedömningsbord). Kranen bör företrädesvis vara fjärrmanövrerad (reglagen placerade nära operatörsplatsen). Alternativ kan vara en mobil kran som snabbt kan tas i bruk.

Kran minskar stopptiderna och riskerna för olycksfall. Räckvidden på kranen är viktig.
 
Nödstopp skall finnas för lagringsbord och stegmatarfickor. Grind bör finnas på gångbana till bedömningsbord och stegmatare, där stopp utlöses om den öppnas.

Nödstoppet och anordningen med grind minskar riskerna för olycksfall.
 
1.10 Bevakningskamera
Om stegmatare och lagringsbord är försedda med sidoplåtar som skymmer sikten för mätaren bör två bevakningskameror finnas. En för stegmataren och en som täcker hela bordet.

Mätaren måste se gräns mellan partier mm. Dessutom förenklas eventuell maskinell hjälp eftersom kameran gör det möjligt att överblicka partier som mätaren inte kan se på grund av skymmande sidoplåtar.
 
Belysningsanordning bör finnas som med ljuset riktat från mäthuset belyser stegmatare och lagringsbord. Valet av belysningsutrustning samt dess placering bör ske i samråd med belysningstekniker (skyddsingenjör), särskilt för att undvika bländning av truck- respektive lastbilsförare.

En god belysning är en förutsättning för säkert och effektivt arbete.

1.12 Sprinklers
Före bedömningsbordet bör finnas sprinklers för bevattning av stockens ändytor.
Bevattningen av stockändarna underlättar bedömningen av röta och årsringsbredd.
 

Att beakta vid tvärmatning med mätram efter bedömningsbordet

1.13 Preliminär stocklängd
I anslutning till stegmataren rekommenderas utrustning för registrering av preliminär stocklängd.

Uppgiften om preliminär längd underlättar för mätaren att bedöma stockarna i rätt ordning. Jämförelse mellan preliminär och slutlig längd kan också utnyttjas för att upptäcka om ordningsföljden mellan stockar ändrats mellan mätpunkterna. Om detta inträffat skall det utlösa banstopp.
 

Att beakta vid längsmatning samt vid tvärmatning med mätram före bedömningsbordet
 
1.14 Dubbla fotoceller
Vid iläggning på längsgående bana bör dubbla fotoceller med olika arbetsriktning finnas. Fotocell som klarar solljus bör utnyttjas och hjälpmedel för rengöring av fotoceller bör finnas, exempelvis tryckluft.

Dubbla fotoceller innebär att man kan fortsätta köra även om en fotocell störs av smuts eller om stocken studsar så att ljus indikeras under stocken.
 
1.15 Stockluckeoptimering
Vid iläggning på längsgående bana bör finnas stockluckeoptimering (ex.vis fotocell- eller laserteknik)

Stockluckestyrning skapar ett jämnare flöde och medger högre kapacitet.

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn