support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Tre olika typlösningar

 
Längsgående transportör är lämplig för mindre mätstationer samt större mätstationer med måttliga krav på mätkapacitet. Driftsäkerheten är hög och arbets¬miljön går att göra god. Beroende på aktuell personalstyrka kan mäthuset med tillhörande utrymmen utformas efter behov.
 
Mätram före tvärtransportör innebär att virkesmätaren har tillgång till information om stockens längd och diameter när kvalitetsbedömningen görs. Således finns bättre förutsättningar för en korrekt bedömning av tillåten kviststorlek och volymbehandling. Typlösningen kräver dock längsgående transportör mellan timmerficka och tvärtransportör.
 
Mätram efter tvärtransportör är en enklare konstruktion. Dock behövs för säkrare bedömning av rätt ordningsföljd och möjlig längdavkortning på stockar nära minimilängd en utrustning för registrering av preliminär stocklängd. Om ordningsföljden på stockar ändrats mellan mätpunkterna skall det utlösa banstopp. Då den slutliga informationen om längd och diameter på stocken erhålles först när stocken passerat virkesmätaren ges sämre förutsättningar för korrekt bedömning. Mätram efter tvärtransportör är inte att rekommendera då det utöver mätosäkerheten ger en otillfredsställande psykisk arbetsmiljö, vilket senaste årens erfarenhet tydligt visat

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn