support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Ordlista

Tvärgående mätning

Mätning av timmer där stocken passerar mätaren på tvären.
Längsgående mätning Mätning av timmer där stocken passerar mätaren längsgående.
Lagringsbord Första bordet i maskinkedjan där virket lastas på.
Uttunningsbord Andra bordet i maskinkedjan där virket dras isär.
Stegmatare Trappstegsliknande maskin som ser till att en stock i taget matas upp på kerattbana eller bedömningsbord.
Bedömningsbord Bord för bedömning av kvalitet (tvärgående mätning)
Metalldetektor Maskin för avkänning av metall i stock.
Kort kerattbana Kort bana mellan stegmatare och metalldetektor
Lång kerattbana / Sorteringsbana Lång bana där fackläggning och ofta också mätning sker.


 

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn