support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Måttstocken

När man bygger en ny mätstation eller gör en större ombyggnation är det enklast att göra rätt från början.

För att få en effektiv arbetsplats där arbetet flyter smidigt med fungerande och funktionella lösningar, så bör den kunskap och de erfarenheter som redan finns användas. Därför har Virkesmätning Utveckling (VMU) i sammarbete med landets virkesmätningsföreningar tagit fram den här handboken. Ledorden är hur man bör bygga och varför det är lämpligt att välja en särskild lösning. Denna handbok utgör inget fullständigt underlag för varje tänkbar lösning eller detaljutformning. Däremot ger den information om vilka punkter i utförandet som skall eller bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Enligt arbetsmiljölagen kapitel 2 (1§) ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Det kan innebära att högre krav kan ställas vid nyanläggning än vid pågående verksamhet. Godkänd initial skyddsrond är ett villkor för att VMF skall åtaga sig mätningsuppdrag på berörd mätplats. Underlåtenhet att åtgärda allvarlig brist vid skyddsrond kan i förlängningen leda till att villkoren för åtagandet upphör.

Författningskrav som tillkommit eller ändrats efter denna handboks publicering är i tillämpliga fall gällande.
Även sådant som inte beskrivs i denna handbok utformas enligt gällande författningar.

Typområden
Under varje typområde finns beskrivningar, inklusive länkar till författningskrav.

  • Stockmätning
  • Travmätning
  • Tillfällig travmätplats
  • Mätning av sönderdelat material 

Skriv ut Måttstocken


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn