support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Kontroll av virkesmätning

Allmänt
Likformighet och stabilitet mellan auktoriserade mätningsföretag och mätplatser de betjänar är mycket viktig för att skapa förtroende för mätningen och redovisningen av de råvaror/produkter marknadens parter bedriver handel med, samt för att undvika att mätningen och/eller redovisning används i marknadspåverkande syfte. Det är grundläggande att standarder, instruktioner och rekommendationer tolkas och efterlevs likartat. Avdelningen Virkesmätning Kontroll (VMK) har som uppgift att granska internkontrollen, följa upp och kalibrera arbetet genom kontrollkommissionen samt administrera begärda kontroller. VMK-nämnden är övervakare av och beslutsinstans för denna del av verksamheten.

De auktoriserade virkesmätande företagen är auktoriserade att mäta enligt de mätningsinstruktioner som antas och rekommenderas av SDCs styrelse. Dessutom ska man följa normerna för kontroll och övriga tillämpliga dokument.

Begärda kontroller
Ett VMK-auktoriserat virkesmätande företag ska tillhandahålla möjligheten till begärd kontroll. Begäran om kontrollmätning görs till aktuell virkesmätningsförening. VMK-avdelningen administrerar kontrollen och utser en ansvarig kontrollmätare från en annan del av virkesmätningsföreningen än den som utfört eller ska utföra den ordinarie mätningen. Efter genomförd kontrollmätning redovisar VMK resultatet till de parter som berörs av kontrollen och till VMK-nämnden.

 

 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn