support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  

Med 50 års erfarenhet av
tjänster för skogsnäringen

 


 ‹ tillbaka

SDCs råd

Parterna på virkesmarknaden genomförde 2007 en utredning gällande framtida styrningsmodeller för virkesmätning, virkesredovisning samt de transport- och produktionsprocesser där branschen valt att arbeta på ett samlat sätt kring datainsamling och systemutveckling.

Utredningen identifierade behovet att skapa tre nationella beredningsorgan till SDC med inriktning mot frågor gällande produktion och transport; Rådet för Produktion och Transport (RPT) , virkesmätning och redovisning; Rådet för Mätning och Redovisning (RMR) samt IT-infrastrukturen mellan SDC och i gränssnittet mot SDCs medlemmar och övriga användare; IT-rådet.
 
Rådet för Produktion och Transport (RPT)
Svensk skogsnärings gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogbrukets transporter och produktionsprocesser.
 
Rådet för mätning och redovisning (RMR)
Svenska skogsnäringens gemensamma grupp för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande mätning och redovisning av de råvaror/produkter marknadens parter bedriver handel med.

IT-rådet
Svensk skogsnärings gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering i frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur.

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn