support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Virkesmätning

Virke kan mätas av en rad olika anledningar men här avses virkesmätning för vederlag d.v.s. underlag för betalning mellan köpare och säljare. Nästan allt leveransvirke i Sverige mäts av en virkesmätningsförening (VMF Nord, VMF Qbera eller VMF Syd), i vilken säljare och köpare av virke samverkar för opartisk mätning. Föreningen ansvarar för att mätningen utförs på ett likformigt sätt. Virkesmätarna är anställda av föreningen och står fria i förhållande till säljare och köpare. De utbildas fortlöpande för att upprätthålla en gedigen yrkeskompetens.
 
På SDC finns två funktioner som specifikt hanterar virkesmätningsfrågor på nationell nivå;

VMK - Virkesmätning Kontroll
VMK hanterar frågor som rör kontroll och uppföljning av kvaliteten inom virkesmätning och -redovisning.
 
Virkesmätning Utveckling (VMU)
VMU initierar, planerar, analyserar och informerar om utvecklingsprojekt inom virkesmätning och -redovisning samt att medverka i nationell och internationell standardisering.
 
 
VMF Nord, VMF Syd och VMF Qbera samt de baltiska fristående företagen VMF Estonia och VMF Latvia är auktoriserade att mäta virke enligt de mätningsinstruktioner som rekommenderas av SDCs styrelse. De auktoriserade virkesmätande företagen granskas av VMK-avdelningen med VMK-nämnden som beslutsinstans.
 
Virkesmätning omfattas i de flesta fall av virkesmätningslagen. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för virkesmätningslagen och utfärdar föreskrifter till denna. Mätningsinstruktioner och kontrolldokument är utformade med ledning av dessa föreskrifter.

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn