support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  

Med 50 års erfarenhet av
tjänster för skogsnäringen

 


 ‹ tillbaka

Organisation t om 2018-12-31

SDC är utformad som en linjeorganisation med Anders Rixon som vd.


 

Marknad

Marknadschef: Mattias Thafvelin

 

Tjänster

Tjänster är en avdelning som består av följande delar: Affärsarkitektur, tjänsteområdena Redovisning, Mätning, Produktion, Transport, Kundservice och Fjärrmätning.

 

Chef avdelning Tjänster: Magnus Hedin

 

IT

IT är en avdelning som består av följande delar: Kvalitet och Standard, Systemleverans, Arkitektur och Infrastruktur.

IT-chef: NN

Ekonomi
Ekonomichef: Hermann Schönfeldt

HR
HR-chef: Anna-Karin Normelli Callhammar

Virkesmätning Kontroll (VMK)

VMK är en avdelning inom SDC och har som uppgift att hantera frågor som rör kontroll och uppföljning av kvaliteten inom virkesmätning och redovisning.

Avdelningschef: Håkan Rönnbäck

 

Virkesmätning Utveckling (VMU)

VMU är en avdelning inom SDC och har som främsta uppgift att initiera och planera, samt i förekommande fall även analysera och redovisa, utvecklingsprojekt inom virkesmätning och redovisning. VMU är sammankallande i olika nationella arbetsgrupper rörande virkesmätning.

Avdelningschef: Lars Björklund

Förnyelseprogrammet
Förnyelseprogrammet är den del av SDCs organisation som leder arbetet med SDCs pågående systemförnyelse. Organisationen består av en Programchef samt en Koordinator. Arbetet bedrivs i övrigt i huvudsak i form av delprojekt med deltagande från andra avdelningar på SDCs samt inhyrda konsultresurser.

Programchef: Jan Selander

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn