support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Volymer i skogsbranschen
 


 ‹ tillbaka

Redovisade volymer

Volymer för Virkesredovisning t o m augusti 2018

Grafen visar totala volymer som hanterats via SDCs tjänster för Virkesredovisning.

Nedanstående uppgifter baseras på mätdatum, varför korrigeringar på föregående månader kan förekomma (avvisade mätningar, eftersläpade insändningar etc.).

Redovisade_volymer_augusti_2018.jpg
 
 
Skördade
volymer
Skotade
volymer
Transporterade
volymer
Industrimätta
volymer
Januari

4 692 595

3 769 785

8 368 454

16 367 666

Februari

4 253 838

3 489 164

7 691 839

15 319 213

Mars

4 496 104

3 700 454

8 451 700

16 527 862

April

3 752 410

2 992 207

7 867 149

14 852 709

Maj

3 917 501

3 038 180

8 529 714

15 521 447

Juni

2 912 457

2 503 070

7 494 286

13 676 165

Juli

1 346 068

1 007 410

5 018 633

9 304 238

Augusti

4 762 587

3 326 063

7 129 671

13 274 494

Totalt

30 133 561

23 826 333

60 551 446

114 843 794

 
 
  • För sortiment sågtimmer (0x), Övriga sågbara sortiment (2x), Stolpar (30,31,39) samt övriga sortiment där pristyp angivits i m3to oklassad volym gäller att dessa redovisas som mätmetod stockmätning (mm2) enligt ovan.
  • För övriga sortiment som skördar- och skotarredovisas med m3fub volym redovisas dessa volymer som mätmetod travmätning med bedömning av fastvolymprocent (mätmetod 3) och bedömning av volym och fastvolymprocent (mätmetod 5) enligt ovan.

Beskrivning mätmetoder

Beskrivning Mätmetod
Stockmätning 

2

Travmätning med bedömning av fastvolymprocent

3

Travmätning (skäppmätning)

4

Bedömning av volym och fastvolymprocent

5

Bedömning av volym

6

Vägning

7

Räkning

8

Vägning med torrhaltsbestämning

9

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn