support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Kundtjänst 060-16 87 00
 


 ‹ tillbaka

Kundtjänst

Vill du veta mer om Biometria, eller behöver du stöd kring våra IT-tjänster?

Biometrias växel

Öppettider
Måndag - fredag 08.00 - 16.30, lunchstängt 12.00 - 13.00
 
Telefon: 010 - 228 50 00
E-post: info@biometria.se

Biometrias suppoert
Vår support förbereder sig nu för VIOL 3 - begränsad tillgänglighet på telefon. 

Öppettider
Vi är bemannade med specialistkompetens: 
Måndag - fredag 08.00 - 12.00

Ärendemottagning dygnet runt
Vill du anmäla en driftstörning eller lämna ett ärende är vår ärendemottagning öppet dygnet runt.
  

Kundtjänst: 060 - 16 87 00
E-post: support@biometria.se
Fax: 060 - 16 86 58

Styr ditt ärende och få snabbt hjälp
Under dagtid (08.00 - 12.00) är vi bemannade med specialistkompetens. Du kan själv styra ditt ärende för att få bästa möjliga stöd.

Du kan skicka e-post eller ringa kundtjänst, där du via talsvar kan välja aktuellt tjänsteområde.
 
 
Tjänsteområde E-post

Talsvar

Frågor som berör bl a
Redovisning support@biometria.se

1

VIOL, råvaruredovisning, mätbesked, prisräkning,
virkesorder mm
Mätning mplsupport@sdc.se

2

IRIS, DORIS, Fotoweb, KAPP och MAPP
Transport trp@sdc.se

3

Transportredovisning, Krönt vägval, Leveransavisering
Drivning drivning@sdc.se

4

Produktionsrapportering, RAPP, PRINS, Kvalitets-säkring skördare och Sender
Övriga frågor kundtjanst@sdc.se

8

Fakturering, behörigheter mm

Hur gör du?

  1. Beskriv ditt ärende och registrera det via e-post, självbetjäningen i ärendehanteringssystemet eller via telefon.
  2. Ärendet får ett ärendenummer som följer med tills det är avslutat.
  3. Ärendet tas om hand.
  4. Via en kvittens får du en uppföljning på att ärendet är åtgärdat. Det sker via e-post eller personlig kontakt.

Princip för fakturering
All utförd service loggas och debiteras enligt verklig nyttjandegrad per minut. Tiden ackumuleras och faktureras i 12-minuters intervall på månadsbasis. Se utförligare beskrivning om priser i aktuell prislista.

Läs mer om debitering mm i Biometrias prislista  

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn