support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  

Med 50 års erfarenhet av
tjänster för skogsnäringen

 


 ‹ tillbaka

Styrelse

vald på föreningsstämman 17 maj 2018

Leif Olofsson, ordförande

Jörgen Bendz
Virkeschef, SCA Skog AB

Jan Björkman
IT-chef, Skogsägarna Norrskog Ek för

Patrick Bäckström
Marknadschef, Sveaskog Förvaltnings AB

Ian von Essen
IT-chef, Mellanskog Ek för

Ulf Klensmeden
Virkeschef, Stora Enso Skog AB

PerArne Nordholts
VD, Sågverksföreningen Såg i Syd Ek för
 
Magnus Norrby
VD, Sågverken Mellansverige AB

Lena Nyberg
Chef Verksamhetsstöd, Holmen Skog AB

Thomas Sjöbäck
Ekonomichef, Södra Skogsägarna Ek för

Jonas Torstensson
Affärsutvecklingschef Biobränsle, E.ON Värme Sverige AB

Verkställande direktör
Anders Rixon

Adjungerade ledamöter
Örjan Vorrei
IT-chef, Sydved AB

Henrik Sakari
Kundförsörjningschef, SCA Skog AB

Peter Eklund
VD, Biometria

Marie Söder
Personalrepresentant Unionen

Jens Nordenberg
Personalrepresentant Akademikerföreningen

Styrelseordföranden om SDC
Här ger SDCs styrelseordförande sin syn på SDCs roll och utvecklingsmöjligheter i skogsbranschen.
 
En ordförande med gedigen skogsbakgrund


SDCs styrelseordförande
Leif Olofsson.
   

SDC går mot en omvälvande framtid, där kärnverksamheten säkert kommer att kompletteras med helt nya tjänsteerbjudanden.
Leif Olofsson

Det är en heterogen samling medlemmar som SDC ska hålla nöjda. Medlemsföretagen är både stora och små, det är massa- och pappersbruk, värmeverk och sågverk av olika storlek. Alla med olika förutsättningar och behov.

”Den gemensamma nämnaren är att alla vill ha korrekt och snabb information om olika händelser i virkesflödet, som SDC också ska kunna leverera”


I SDCs affärsidé ingår att man ska vara skogsbrukets informationsnav; att förmedla och förädla information mellan skog och industri genom branschgemensamma IT-tjänster.  Och i takt med att branschen utvecklas förändras också behoven av tjänster.

Att definiera vad som är branschgemensamma lösningar, och ta tillvara varje medlemsföretags intresse, är inte längre lika enkelt när tjänsterna går utanför den ursprungliga kärnverksamheten.
Därför pågår nu ett strategiarbete inom SDC för att se över tjänsteutbudet.

– Vi ser nu över hela processen för att identifiera vilka processdelar som SDC ska engagera sig i och hur förändringarna ska genomföras snabbt och effektivt.
Ett annat område som står högt på dagordningen är de nya kundgrupper och sortiment som vuxit i takt med en ökad efterfrågan på skogsbränsle. Här är det viktigt att utveckla gemensamma definitioner och beräkningsmodeller som skapar transparens och förtroende i relationen mellan köpare och säljare.

– Lyhördhet och uppmärksamhet är av största vikt, särskilt i en organisation som förväntas tillgodose behov hos medlemmar med så skilda förutsättningar. Det handlar om att prioritera med största nytta för så många medlemmar som möjligt.
 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn