support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
För leverantörer, värmeverk
och mindre värmepannor
 


 ‹ tillbaka

Energiredovisning

VIOL är SDCs branschgemensamma system för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas.
 
Inom ramen för VIOL finns ett antal funktioner som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen - bland annat informationssystemet Vis, virkesorder, transportredovisning och prisräkning.  
 
VIOL underlättar din vardag:
  • Korrekt information ger underlag för uppföljning och planering.
  • Tillgängligt oberoende av var i landet du finns.
  • Gemensam informationsstandard.
  • Systematiserad redovisning.
  • Opartisk, säker och sekretessomgärdad hantering av information och lagring av data.
  • Möjlighet till integration med ditt eget affärs- och uppföljningssystem.
 
Läs mer om de olika funktionerna i VIOL (pdf filer):

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn