support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Samla in och registrera mätdata
vid mottagningsplatser
 


 ‹ tillbaka

Mätningsrapportering

SDC erbjuder flera alternativ för inrapportering av mätningar till SDCs Råvaruredovisning:

DORIS
DORIS är en onlinetjänst med direkt integration mot SDCs Råvaruredovisning som säkerställer rätt kvalitet på informationen och ger ett snabbt informationsflöde. Lokal mätutrustning som t ex fordonsvågar kan anslutas.
 
DORIS-in-a-box
Ett komplement till DORIS är DORIS-in-a-box som innehåller PC med skrivare och kommunikationsutrustning. Med den kan en temporär mätplats sättas upp förutsatt tillgång till elström och lokal. Doris mätplatssystem används på samma sätt som med en fast installation förutom integration till mätramar, vågar etc. Dator och kommunikationsutrustning är förpackad i en skyddande väska. Utrustningen hyrs ut enligt villkor i SDCs prislista.
 
MAPP
Genom att använda MAPP går det snabbare att registrera inmätta volymer på mätplatser utan mätplatssystem. Onödiga arbetsmoment från mätning till registrering tas bort, vilket eliminerar felkällor i samband med den manuella informationsöverföringen.
 
Bildmätning
Bildmätningstekniken möjliggör lägre mätningskostnader, högre och mer flexibelt nyttjande av transportresurser samt kortare stilleståndstid för bilar vid mätplats.
 
Extern insändning
Leverera färdiga mätningar från eget IT-stöd till SDCs Råvaruredovisning i ett standardiserat gränssnitt med möjlighet till virkesorderstöd.
 
 
 
Läs mer (pdf)
 
 

Skriv ut sidan


Fjarrmatning_thumbnail.jpg
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn