SDC LOGO_grön.png


 

 
 

kundtjanst@sdc.se | Tel +46 60 16 87 00 | Fax +46 60 16 86 58
info@sdc.se | Tel +46 60 16 86 00 | Fax +46 60 16 86 39

Sök:


 ‹ tillbaka

Om SDC

SDC är ditt informationsnav när det gäller produktionsinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer.
 
Aktualitet och kvalitet
Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt. Högre och högre krav ställs på rådatats aktualitet och kvalitet. SDC förmedlar och förädlar informationen vidare på det sätt som är bäst och effektivast för våra kunder. Den bearbetade informationen paketerar vi i vissa fall till färdiga tjänster. I andra fall behovsanpassas informationen för integrering i våra kunders egna system.
 
Femårsöversikt - omsättning, resultat och ställning
 

2015 

2014

2013

2012

Nettoomsättning tkr

169 083

165 219

150 649

151 262

Resultat efter finansiella poster tkr

- 23 877

6 196

3 076

- 5 965

Balansomslutning tkr

61 685

77 055

68 412

65 292

Soliditet %

43,4

59,2

60,0

59,3

Avkastning på EK efter skatt %

neg

8,2

4,9

neg

Avkastning på totalt kapital %

neg

13,6

7,5

neg

Antal årsarbetare

102

109

115

110

 
 
 

Fakta

SDC är en ekonomisk förening med ett femtiotal medlemmar. Köpsågverken är anslutna via sina branschorganisationer.
 
SDC har ca 120 anställda och omsätter ca 180 miljoner (2015).
 
500 industrier - sågverk, massabruk, värmeverk och terminaler är anslutna till SDC.
 
Vi har ca 600 kunder och 3 000 användare.

Vi hanterar  information från:
125 000 leverantörer (årligen)
1 500 skördare
1 500 skotare
7 000 chaufförer
400 mätplatser
900 mottagningsplatser
 
Under 2015 har 155 miljoner m³fub redovisats genom SDC.
 
Transporterade volymer uppgick till 90 miljoner m³fub. 
 
80 miljoner m³fub redovisades från skotare och skördare.
 
 
 
 
 
 
 

Skriv ut sidan


SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Login_2_2016_sdcse.png
Arsredovisning_2016_sdcse.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.png
wwwsdcpartnerse.png

 
Om SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn